محمد حیدر خمسه فدایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حیدر خمسه فدایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
دانشگاه آزاد ساوه 1393 - 1395