رسول توجهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسول توجهی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی
– کارشناسی – معدل: 13.00
پیام نور 1385 - 1390