سید قاسم سلیمی زاویه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید قاسم سلیمی زاویه

محل سکونت: تهران - بهارستان

جنسیت: مرد