سامان کازرونی زند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سامان کازرونی زند

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Photoshop
کار با اینترنت


سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
پزشکی اطاق عمل
– کارشناسی – معدل: 3.40
CNI College 1386 - 1390
عمومی
– دیپلم – معدل: 4.00
capistrano valley highschool 1379 - 1381