معصومه خسروی صالح بابری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه خسروی صالح بابری

محل سکونت: خوزستان - مسجد سلیمان

جنسیت: زن