نوید روشن ضمیر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نوید روشن ضمیر

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معاون کارگاه شرکت دقت سرعت بهینه سازی 1388/11 - 1392/4
سرپرست کارگاه شرکت دقت سرعت بهینه سازی 1392/4 - 1393/3
کارشناس اجرا شرکت توسعه نفت و گاز محمدیان 1393/3 - 1393/9
ریس کارگاه شرکت دقت سرعت بهینه سازی 1394/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 12.34
جابربن حیان 1389 - 1392