منصوره پاپی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منصوره پاپی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن