فاطمه گرامی نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه گرامی نیا

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار و اپراتور کامپیوتر شرکت توزیع لوازم یدک تهران یدک 1385/1 -