الهه تاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهه تاری

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس پشتیبانی فنی شرکت شاتل 1390/9 - 1393/8
کارشناس پشتیبانی فنی و فروش شرکت پیشگامان 1393/11 - 1394/1
مهندس برق کارخانه شیشه سکوریت 1394/1 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 15.34
دانشگاه سمنان 1386 - 1390