اميد نظري

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اميد نظري

محل سکونت: مازندران - چالوس

جنسیت: مرد