الهام مقصودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام مقصودی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آزمایشگاههای برق دانشگاه آزاد اسلامی 1389/6 - 1390/3
تکنیسین کامپیوتر و سخت افزار شرکت سبزاندیشان 1384/6 - 1384/11
کارشناس امور شبکه شرکت ماهان زاگرس 1388/6 - 1388/11
کارشناس الکترونیک شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد 1392/3 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر سخت افزار
– کاردانی – معدل: 16.00
دانشگاه اراک 1382 - 1384
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 17.29
دانشگاه کرمانشاه 1386 - 1388
برق الکترونیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
دانشگاه تهران جنوب 1390 - 1392