سجاد فتحی علی کردی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد فتحی علی کردی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد