الهام صابری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام صابری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر اداری صبا فولاد 1392/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
جغرافیا ژئومورفولوژی
– کارشناسی – معدل: 13.12
نجف آباد 1383 - 1388