محمد جودکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جودکی

محل سکونت: لرستان - پلدختر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.64
بروجرد 1389 - 1392
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.38
خرم آباد 1386 - 1388