محمد زرائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد زرائی

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت فناوری اطلاعات
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.59
شمیرانات 1389 - 1391
مدیرت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.67
قم 1384 - 1388