مهرناز یزدان پناه گوهر ریزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرناز یزدان پناه گوهر ریزی

محل سکونت: کرمان - کرمانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده.صندوق دار مطب .مغازه 1391/5 - 1393/9