اسماعیل چاپار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسماعیل چاپار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی سبلان گستر آراز 1391/9 -