علی ارشاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی ارشاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد