محمدابراهیم صادقی

– مهندس برق


مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدابراهیم صادقی

تاریخ تولد: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

وضعیت تأهل: متأهل

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: پایان خدمتسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین سیمان لوشان 1386/6 - 1387/3
مهندس برق ماکارونی سمیرا 1390/2 - 1393/12
مهندس برق آماده لذیذ 1394/3 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزادقزوین 1392 - 1394