علی علیزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی علیزاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 0.00
ازاد واحد شبستر 1389 - 1393