عیسی قربانی عموقین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عیسی قربانی عموقین

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مرد