علی رشیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی رشیدی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست بازرسی شرکت GL 1391/9 -
ناظر کیفی شرکت BV 1389/5 - 1391/9
بازرس فنی شرکت FIS 1388/1 - 1391/9
کارشناس و ناظر فنی شرکت سارندگان صنایع آریا 1387/3 - 1388/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.61
آزاد اسلامی 1382 - 1386
ساخت و تولید ماشین ابزار
– کاردانی – معدل: 13.51
دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) 1379 - 1382
ساخت و تولید
– دیپلم – معدل: 14.46
1377 - 1379