مجتبی جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی جعفری

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند تدارکات سایپا شیشه 1390/10 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازاریابی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.15
آزاد قزوین 1391 - 1394