حمید دانش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید دانش

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور تولید عرفان دارو 1391/12 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی- فیزیک
– دیپلم – معدل: 15.60
1381 - 1384