مسعود محبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود محبی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسولpm +مکانیک فیلتر سازی آرین توتون صنعت)زنجان) 1391/7 - 1392/10
مسئول نگهداری و تعمیرات شرکت کفش طوفان)زنجان) 1387/12 - 1388/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.55
آزاد ابهر 1384 - 1388
ریاضی فیزیک
– دیپلم – معدل: 16.75
1380 - 1384