امیرحسین فرهنگ کوپائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین فرهنگ کوپائی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 15.70
گلپایگان 1388 - 1392