مهدی رجبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی رجبی

محل سکونت: تهران - ورامین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاراموز بیمارستان 15خرداد ورامین 1393/9 - 1394/1
کاراموز بیمارستان محب یاس 1394/2 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 15.50
تهران شمال 1391 - 1394