ساغر بهادرانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساغر بهادرانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق ارتباطات
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علامه طباطبایی 1392 - 1394