محمد شهسواری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد شهسواری

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم کامپیوتر IT
– کاردانی – معدل: 17.30
سماء 1385 - 1387