مریم دودل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم دودل

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسٔول فروش مرکز خرید آریا 1392/11 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 15.83
مهرآستان 1390 - 1394