طیبه پژند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طیبه پژند

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فناوری اطلاعات و ارنباطات IT
– کاردانی – معدل: 15.68
خانه كارگر 1390 - 1393