امیر دایی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر دایی زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نصاب نگاه 5 1387/12 - 1389/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع نساجی
– کاردانی – معدل: 15.00
یزد 1382 - 1385