مهدی منتظری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی منتظری

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل صنعتی
– کاردانی – معدل: 14.36
کوشا 1383 - 1386