مینا بهزادیفر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا بهزادیفر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی زراعت
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.50
دانشکده کشاورزی 1392 - 1394
کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
– کارشناسی – معدل: 14.00
دانشکده امام خمینی 1387 - 1392