دنیا جهان زاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: دنیا جهان زاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح داخلی گروه معماران کانسپت 1389/10 - 1391/12
کارشناس معمار مهندسین مشاور ایریانا طرح و برانامه-ابنیه طرح ابان 1392/1 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.10
تفرش 1386 - 1391