مجتبي حبيبي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبي حبيبي

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس مالی شركت حاير پلاست 1385/5 - 1387/4
كارشناس ارشد مالی شركت انتخاب 1387/4 - 1391/5
ریس حسابداری شركت حايرآسا 1391/5 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 17.50
آزاد و علمي كاربردي 1390 - 1392
حسابداری مالی
– کاردانی – معدل: 14.00
آزاد اردستان 1379 - 1382