سجاد نصوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد نصوری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی طراحی فرایند
– کارشناسی – معدل: 14.10
ازاد-ماهشهر 1383 - 1388