عزیز خانی ناصری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عزیز خانی ناصری

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد