سعید خوش رو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید خوش رو

محل سکونت: لرستان - خرم آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر پروژه شرکت اشکان صنعت غرب 1390/9 - 1392/8
سرپرست کارگاه شرکت شسته کاران خرم 1392/9 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 15.30
ازاد اسلامی واحد خرم اباد 1386 - 1389