انیس جعفری خسروآبادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: انیس جعفری خسروآبادی

محل سکونت: اصفهان - شهرضا

جنسیت: زن