سالار زمانیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سالار زمانیان

محل سکونت: تهران - تهران