سرورالسادات صالحیان طباطبایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سرورالسادات صالحیان طباطبایی

محل سکونت: البرز - کرجسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر مهد کودک 1386/10 - 1390/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی عمومی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.04
علوم تحقیقات 1391 - 1393