سید علی حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید علی حسینی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی جنرال
– کارشناسی – معدل: 0.00
اصفهان 1392 - 1396