علی بهروان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی بهروان

محل سکونت: اصفهان - بادرود

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مربی آموشگاه آزارد کامپیوتر نگین 1389/1 - 1390/9
مربی آموزشگاه آزاد کامپیوتر انجمن کاوش بادرود 1389/7 - 1393/9
هنر آموز کامپیوتر (دبیر کامپیوتر) آموزش وپرورش 1389/6 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم کامپیوتر -
– کارشناسی – معدل: 14.31
پیام نور کاشان 1381 - 1387
ریاضی
– دیپلم – معدل: 17.00
1380 - 1386