عاطفه سعیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عاطفه سعیدی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر مدیر عامل شرکت بهسازان فرنود حفار 1391/7 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی عمومی
– کارشناسی – معدل: 0.00
پیشوا 1389 - 1393