رز سرخ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رز سرخ

محل سکونت: لرستان - بروجرد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
;کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.00
ذلاتبالی 1388 - 1392