مراد منصوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مراد منصوری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
آزمایشگاه qc و ipqc شرکت داروسازی حکیم 1392/8 - 1394/6
تولید شرکت آریوژن زیست دارو 1390/5 - 1392/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
دامپزشکی دامپزشکی
– کاردانی – معدل: 14.50
گرمسار 1383 - 1385
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
– کارشناسی – معدل: 14.95
شبستر 1385 - 1388