ازاده اباقری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ازاده اباقری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه نویس php نگاران سیستم 1392/7 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.77
ازاد 1385 - 1390