شاهین حمیدی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شاهین حمیدی نژاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برقکار بتون سازان 1378/6 - 1387/12
برقکار نوین صنعت بیشتاز 1389/3 - 1390/2
تکنسین تعمیر ونگهداری اب وانرژی 1391/6 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق تاسیسات الکتریکی
– کاردانی – معدل: 12.47
ٍٍٍبردیس 1388 - 1391