میلاد طالبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد طالبی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اجرا_نظارت فعالیت در امور ساختمانی 1391/3 - 1391/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تاسیسات حرارت و برودت
– کارشناسی – معدل: 14.00
صنعتی فولاد 1388 - 1391